A Fixed-Camera Controller for Visual Guidance of Mobile Robots Via Velocity Fields

Descargable: 
Autor(es): 
Kelly, R.
Sánchez, V.
Bugarin, E.
Rodríguez, H.
Fecha de Publicación: 
Abril, 2005
Tipo de Publicación: