A Modeling Approach to Evaluate the Response of Health Care Facilities during a Pandemic Influenza

Descargable: 
Autor(es): 
Peralta, María L.
Abraham, Dulcy M.
Fecha de Publicación: 
Julio, 2008
Tipo de Publicación: