Monitoring of Levels Moisture Soil Based on Electroresistive Methods: Case of the Gamboa Area, Panama Canal

Descargable: 
Autor(es): 
Díaz, Irving
Mojica, Alexis
Ho, Carlos A.
Fecha de Publicación: 
Septiembre, 2010
Tipo de Publicación: